Přihláška - informace

Pokud jste se rozhodli autoškolu absolvovat s námi, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

  • podat písemnou žádost (viz níže, přihláška oboustranný list A4)
  • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 12 měsíců před dovršením tohoto věku
  • doložit zdravotní způsobilost (formulář viz níže)
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
    • český občan zpravidla občanským průkazem
    • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie

V případě jakýchkoli nejasností Vám rádi poradíme na tel.: 605 431 502, 603 244 905.

Nyní máte možnost si přihlášku i posudek o zdravotní způsobilost vytisknout.
Přihlášku i posudek o zdravotní způsobilosti Vám potvrdí Váš praktický lékař.

• Přihláška přední strana
• Přihláška zadní strana
• Posudek o zdravotní způsobilosti

Dokumenty jsou ve formátu .PDF. Pokud Váš počítač neobsahuje prohlížeč PDF dokumentů, můžete si stáhnout Adobe reader přes tento odkaz.

Pokud budete mít přihlášku vyplněnou a potvrzenou od lékaře, můžete si domluvit termín a my si ji vyzvedneme přímo na vaší adrese.

Tel.: 605 431 502.