sil1.jpg
logo4xsvetly.jpg
fotogalerieb.jpg
Ab.jpg
Ucebna2.JPG
prihlaskacb.jpg
Zadost.jpg
kontaktb.jpg
kontakt.jpg

Přihlášku je nutné vytisknout oboustraně. Dokumenty jsou ve formátu PDF. Pokud Váš počítač neobsahuje prohlížeč PDF dokumentů, můžete si stáhnout Adobe reader přes tento odkaz.
603 244 905
Facebook.jpg

Zde se můžete podělit s ostatními žáky o své zkušenosti získané během výcviku a zanechat tak svůj odkaz pro budoucí absolventy.
Pokud budete mít přihlášku vyplněnou a potvrzenou od lékaře, můžete si domluvit termín a my si ji vyzvedneme přímo na Vaší adrese.

Tel.: 603 244 905
registrace onlinezlc.jpg
logo4xsvetly.jpg
Na stránce užitečné pomůcky můžete najít jak výukový materiál potřebný pro úspěšné složení závěrečné zkoušky, tak i elektronické testy a zajímavá videa.
Autoškola FIALA © 2011 - 2019 | Všechna práva vyhrazena | Vytvořil Ing. Fiala
Pokud jste se rozhodli autoškolu absolvovat s námi, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb., v §13 odst.1.:

- podat písemnou žádost (viz níže, přihláška oboustranný list A4)
  splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze    
  18 měsíců před dovršením tohoto věku
- doložit zdravotní způsobilost (formulář viz níže)
- mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
     - český občan zpravidla občanským průkazem
     - cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké                        
       policie
V případě jakýchkoli nejasností Vám rádi poradíme na telefoním čísle: 603 244 905 nebo na e-mailu: myfy@seznam.cz

Nyní máte možnost si přihlášku i posudek o zdravotní způsobilost vytisknout. Přihlášku i posudek o zdravotní způsobilosti Vám potvrdí Váš praktický lékař.
Výuka a výcvik v autoškole
Délka a intenzita výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně trvá výuka měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout do 20 dnů. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdy podle svých časových možností, avšak může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Výuka zahrnuje:
- výuku teorie
   - výuku předpisů o provozu vozidel na silničních komunikacích
   - výuku ovládání a údržby vozidla
   - výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
   - výuku zdravotnické přípravy
   - opakování a přezkoušení
- praktický výcvik
   - výcvik řízení vozidla
   - výcvik praktické údržby vozidla
   - praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečná zkouška zahrnuje:
- zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)
- zkoušku z praktické jízdy
- zkoušku z ovládání a údržby vozidla (2 otázky)

Ab.jpg
Cedule.jpg
cenikc.jpg
vozovy parkc.jpg
uzitecne pomuckyc.jpg
prihlaskac.jpg
uvodc.jpg
kontaktc.jpg
Azl.jpg
Bzl.jpg
Czl.jpg
Dzl.jpg
Ezl.jpg
Tzl.jpg
kondicezl.jpg
Ucebna1.JPG