sil1.jpg
fotogalerieb.jpg
Ceny
Aktuální ceny naleznete v sekci CENÍK
Ucebna2.JPG
Skupina B1
Do skupiny B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla, které mají maximální konsturkční rychlost do 45 km.h-1 nebo jsou poháněna spalovacím motorem o objemu válců 50 cm3. Pohotovostní hmotnost vozidel nesmí být vyšší než 550kg. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 17 let.
prihlaskacb.jpg
Zadost.jpg
Skupina B
Skupina B opravňuje k řízení motorových vozidel s vyjimkou skupin A1 a A a motocyklu o výkonu nad 25kW nebo s poměrem výkonu/hmotnosti přesahujícím 0,16kW/kg, nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení, vyjma řidiče. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 18 let.
kontaktb.jpg
kontakt.jpg
Rozsah výuky
603 244 905
Teoretická výuka:
Výuka předpisů o provozu vozidel
Výuka o ovládání a údržbě vozidla:
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy
Zdravotní příprava
Opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:
Praktický výcvik v řízení vozidla
Praktický výcvik údržby vozidla
Praktický výcvik zdravotnické přípravy

Facebook.jpg

Zde se můžete podělit s ostatními žáky o své zkušenosti získané během výcviku a zanechat tak svůj odkaz pro budoucí absolventy.
Nevíte, jak se přihlásit?
   - podrobný návod, jak se přihlásit naleznete v sekci PŘIHLÁŠKA
registrace onlinezlc.jpg
Autoškola FIALA © 2011 - 2019 | Všechna práva vyhrazena | Vytvořil Ing. Fiala
Cedule.jpg
cenikc.jpg
vozovy parkc.jpg
uzitecne pomuckyc.jpg
prihlaskac.jpg
uvodc.jpg
kontaktc.jpg
Azl.jpg
Bzl.jpg
Czl.jpg
Dzl.jpg
Ezl.jpg
Tzl.jpg
kondicezl.jpg
Ucebna1.JPG
36 h
18 h
  2 h
10 h
  2 h
  4 h

34 h
28 h
  2 h
  4 h