sil1.jpg
fotogalerieb.jpg
Ceny
Aktuální ceny naleznete v sekci CENÍK
Ucebna2.JPG
Skupina AM
Do skupiny AM jsou zařazena dvoukolová Do motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 a současně s objemem motoru nepřevyšujícím 50 cm3. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.
prihlaskacb.jpg
Skupina A1
Zadost.jpg
Do skupiny A1 jsou zařazeny lehké motocykly o výkonu nejvýše 11kW a spoměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 16 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.
kontaktb.jpg
Skupina A2
kontakt.jpg
Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s výkonem motoru nejvýše 35kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,16kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 18 let.
603 244 905
Skupina A
Facebook.jpg
Skupina A opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35kW a nebo s poměrem výkonu/hmotnosti větší než 0,16kW/kg. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 24 let.

Zde se můžete podělit s ostatními žáky o své zkušenosti získané během výcviku a zanechat tak svůj odkaz pro budoucí absolventy.
Rozsah výuky
registrace onlinezlc.jpg
Nevíte, jak se přihlásit?
   - podrobný návod, jak se přihlásit naleznete v sekci PŘIHLÁŠKA
Autoškola FIALA © 2011 - 2019 | Všechna práva vyhrazena | Vytvořil Ing. Fiala
Cedule.jpg
cenikc.jpg
vozovy parkc.jpg
uzitecne pomuckyc.jpg
prihlaskac.jpg
uvodc.jpg
kontaktc.jpg
Azl.jpg
Bzl.jpg
Czl.jpg
Dzl.jpg
Ezl.jpg
Tzl.jpg
kondicezl.jpg
Ucebna1.JPG
Teoretická výuka:
Výuka předpisů o provozu vozidel
Výuka o ovládání a údržbě vozidla:
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy
Zdravotní příprava
Opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:
Praktický výcvik v řízení vozidla
Praktický výcvik údržby vozidla
Praktický výcvik zdravotnické přípravy

26 h
14 h
  1 h
  6 h
  2 h
  3 h

18 h
13 h
  1 h
  4 h